Les Fresques • Eva Bublov√° • orgue

CD Les Fresques bylo natońćeno jako live sn√≠mek na unik√°tn√≠ch Voitov√Ĺch varhan√°ch ve Smetanovńõ s√≠ni v Praze a na varhan√°ch baziliky sv. Petra a Pavla na VyŇ°ehradńõ. Obsahuje nahr√°vky skladeb francouzsk√Ĺch a ńćesk√Ĺch autorŇĮ. V pŇô√≠padńõ cyklu Klementa Slavick√©ho Cantus sacri se jedn√° o svńõtovou premi√©ru, v pŇô√≠padńõ cyklu Fresky o teprve druh√Ĺ zvukov√Ĺ z√°znam, prvn√≠ na CD. Z√°vaŇĺn√©ho pńõveck√©ho partu se zhostila mezzosopranistka Karol√≠na Berkov√°.

 1. BedŇôich Anton√≠n Wiedermann: Toccata a fuga f moll
 2. BedŇôich Anton√≠n Wiedermann: Nechte j√≠t – duchovn√≠ p√≠seŇą pro mezzosopr√°n a varhany
 3. César Franck: Fantaisie en la
  Klement Slavick√Ĺ: Cantus sacri
 4. I. Domine, convertere
 5. II. Intellige clamorem
 6. III. Deus meus
 7. IV. Exaudi Domine
  Klement Slavick√Ĺ: Fresky
 8. I. Largo misterioso
 9. II. Molto tranquillo
 10. III. Allegro impetuoso
 11. Charles-Marie Widor: Andante sostenuto (Symphonie gothique)

Eva Bublov√°, varhany (1–11)
Karol√≠na Berkov√°, mezzosopr√°n (2, 4–7)
Vydal ArcoDiva v roce 2005.

CD lze objednat telefonicky (605 063 912) nebo e–mailem (evabublova@hotmail.com).

Cena CD je 300 Kńć vńćetnńõ poŇ°tovn√©ho (dob√≠rka).

Odkaz na recenzi CD v ńćasopise Harmonie.