16. 07. 2017, 18:00
Praha, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
Eva Bublová - varhany, Bronislava Smržová - zpěv
Mozartovo "Exultate, jubilate", společný Bachův a Vivaldiho koncert, "Árie anděla" od J. D. Zelenky a další mistrovská barokní díla

07. 08. 2017, 18:00
Praha, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
Eva Bublová – varhany, Ludmila Topiarzová – viola, zpěv
Bachovsko italský program s violou a zpěvem nejen gregoriánského chorálu

13. 09. 2017, 18:00
Praha, chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
Eva Bublová - varhany, Bronislava Smržová - zpěv, Marie Pačesová - trubka
Mozartovo "Exultate, jubilate", Bachovo "Jauchzet Gott in allen Landen" a další mistrovská barokní díla

archiv