24. 10. 2023, 20:00
Hradec Králové, Sál Filharmonie
Christopher Rouse: Varhanní koncert (2014)
Eva Bublová - varhany, Filharmonii Hradec Králové řídí Marián Lejava, více na webu filharmonie

archiv