01. 10. 2021, 20:00
Praha - Horní Počernice, kostel sv. Ludmily
Laudes canens Davidicas - Zpívajíc chvály Davidovy
hudba dynastie Bachů a chorál
Eva Bublová - varhany, Tiburtina Ensemble - zpěv

archiv